Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo

Název: Srovnávací ekologie tropických a temperátních rostlin v prostředí rovníkových páramo
Řešitelé: Kučerová Andrea (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA AV ČR
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Tento projekt si klade za cíl overit hypotézu, že mezi skupinami rostlin tropického a temperátního puvodu existují kvalitativní rozdíly v ekofyziologických adaptacích a anatomické stavbe. Projekt navrhuje terénní a laboratorní studium adaptací vybraných druhu k prežívání mrazu a sucha a srovnávací studium jejich anatomie.

Zpět na seznam