Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému

Název: Diverzita cévnatých rostlin podél výškového gradientu na příkladu Západních Himalájí: nové přístupy ke studiu starého problému
Řešitelé: Klimeš Leoš (řešitel)
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2005
Shrnutí: Projekt si klade za úkol testovat význam velikosti plochy, produktivity, diversity prostředí, geometrických omezení rozsahu nadmořských výšek rozšíření druhů a artefaktů vyplývajících ze způsobu sběru dat na změny v počtu druhů podél jednoho z nejdelších výškových gradientů na Zemi.

Zpět na seznam