Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu

Název: Komplexní analýza dlouhodobých změn krkonošské tundry. Subprojekt 3, Úkol 5: Dynamika klečových porostů – parametry prostorového modelu
Řešitelé: Wild Jan (člen řeš. kolektivu)
Kyncl Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP
Řešeno od: 2000
Řešeno do: 2004
Shrnutí: V rámci projekt byla studována dlouhodobá dynamiky klečových porostů s pomocí dendrochronologicých metod, analýzy historických leteckých snímků a prostorově explicitního modelování. Prokázal se výrazný vztah tloušťkového přírůstu kleče ke klimatickým faktorům (k teplotám ve veg. sezóně a v podzimních měsících v roce předcházejícím růstu). Analýza historických leteckých snímků odhalila plošně rozsáhlé odumírání porostů kleče, které vykazuje jisté známky cyklicity. Modelování ukazuje na možnost koexistence klečo-travinné mozaiky v širokém rozsahu vstupních parametrů a to i bez dalších vnějších vlivů.

Zpět na seznam