Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice

Název: Zpracování analýzy způsobů šíření prioritních nepůvodních druhů v České republice
Řešitelé: Pergl Jan (vedoucí – hlavní řešitel)
Prančl Jan (člen řeš. kolektivu)
Perglová Irena (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŽP
Číslo: 190120
Řešeno od: 2019
Řešeno do: 2019
Shrnutí: č. zakazky 205111, č. smlouvy 190120

Zpět na seznam