Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les.

Název: Přeshraniční mapování lesních ekosystémů – cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les.
Řešitelé: Brůna Josef (vedoucí – hlavní řešitel)
Adámek Martin (člen řeš. kolektivu)
Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řeš. kolektivu)
Klinerová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy,
Číslo: INTERREG - 99,GA16-18316S,INTERREG - 99
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam