Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.

Název: Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.
Řešitelé: Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Prošek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Palice Zdeněk (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy, Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Číslo: INTERREG - 100281957
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam