Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy

Název: Výzkum biostimulačních účinků proteinového hydrolyzátu z peří na rostliny a na symbiotické mikroorganismy
Řešitelé: Baldassarre Švecová Eva (vedoucí – hlavní řešitel)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: European Commission
Číslo: 749774
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cílem tohoto projektu je vývoj inovativního biostimulantu založeného na proteinovém hydrolyzátu z peří, odpadním produktu, jehož likvidace má jinak negativní dopad na životní prostředí. Tento biostimulant může potenciálně zlepšit růst rostlin a/nebo odolnost proti stresu a působit synergicky se symbiotickými mikroby a/nebo podporovat jejich růst. Budou studovány synergické účinky biostimulantu a symbiotických mikroorganismů na růst pšenice; dále budou studovány nepřímé účinky listové aplikace biostimulantu na kolonizaci kořenů symbiotickými mikroby, jejich enzymatické aktivity a strukturu komunity. Projekt má zvýšit povědomí společnosti o nezbytnosti vývoje ekologických zemědělských produktů v rámci udržitelného pěstování plodin, a o nutnosti právních norem pro nakládání s biostimulanty v EU.

Zpět na seznam