Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě

Název: Fungování arbuskulární mykorhizní symbiózy při nedostatku vody v půdě
Řešitelé: Püschel David (řešitel)
Rydlová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: GA17-12166S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Změnou klimatu dochází i v mírném pásmu stále častěji k neobvykle dlouhým obdobím beze srážek s negativními důsledky pro zemědělství i vegetaci přírodních stanovišť. Většina suchozemských rostlin vytvářejí symbiózu, abuskulární mykorhizu (AM), s půdními houbami, které výměnou za uhlík dodávají rostlinám živiny a zvyšují jejich odolnost vůči biotickým i abiotickým stresům, včetně přežití při nedostatku vody v půdě. O fungování AM při suchu toho ovšem stále mnoho nevíme, včetně mechanismů příjmu vody pomocí AM. Projekt si klade za cíl na modelovém systému (Medicago truncatula a společenstvo 5 geneticky a funkčně odlišných izolátů AM hub) sledovat různé aspekty fungování AM při manipulované dostupnosti vody. Jde o 1) posouzení změny příjmu fosforu AM na gradientu půdní vlhkosti, 2) zhodnocení regenerační schopnosti AM po různě dlouhém období sucha letálním pro rostlinu. V obou případech bude zhodnocen vliv daného faktoru na složení společenstva AM hub. Dále bychom chtěli 3) studovat vliv AM na příjem vody rostlinou, a 4) objasnit způsob AM šíření vody půdním prostředím.

Zpět na seznam