Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět

Název: Variabilita vlastností u rostlin jako nástroj k přizpůsobení měnícímu se klimatu - od fenotypů ke genům a zase zpět
Řešitelé: Münzbergová Zuzana (řešitel)
Šurinová Mária (člen řešitelského kolektivu)
Čuda Jan (člen řešitelského kolektivu)
Líblová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Dostálek Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Skálová Hana (člen řešitelského kolektivu)
Rokaya Maan Bahadur (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GA17-10280S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Prozkoumat fenotypickou plasticitu a genetickou diferenciaci podél gradientu klimatických podmínek široce rozšířeného rodu. Propojit variabilitu rostlinných vlastností s variabilitou v expresi genů kontrolující tyto vlastnosti a predikovat schopnost druhů přizpůsobit se měnícímu klimatu.

Zpět na seznam