Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli?

Název: Ekologické dopady nepůvodních a původních druhů rostlin na vegetaci: hraje původ roli?
Řešitelé: Pergl Jan (řešitel)
Vojík Martin (člen řešitelského kolektivu)
Man Matěj (člen řešitelského kolektivu)
Hejda Martin (člen řešitelského kolektivu)
Vítková Michaela (člen řešitelského kolektivu)
Petřík Petr (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Sádlo Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Kutlvašr Josef (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA17-19025S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Přestože se poslední dobou v literatuře někdy zpochybňuje, zda dopad nepůvodních invazních druhů na biodiverzitu je opravdu větší, než vliv domácích druhů šířících se pozměněnou krajinou, nikdo dosud důsledky přítomnosti těchto dvou skupin druhů rigorozně neporovnal. Zacházení s nepůvodními druhy dosud vycházelo z obecné víry, že jsou povětšinou škodlivé, kdežto ty původní jsou vždy prospěšné, protože diverzitu nepoškozují, ale tvoří. Cílem projektu je zjistit, zda toto hledisko není předpojaté; budeme měřit vliv (impakt) široce rozšířených nepůvodních druhů (invazních) a původních (expanzních) rostlin České republiky na vegetaci (druhové složení, diverzitu) ve vztahu k půdním podmínkám (dostupnost živin, aktivitu půdní bioty). Srovnání mezi impaktem původních a nepůvodních dominantních druhů umožní kvantifikovat čistý efekt nahrazení původní dominanty dominantou invazní. Projekt je založen na tom, že data pocházející z pokusných ploch budou propojena s mapování rozšíření a abundance studovaných druhů v širším krajinném měřítku. Tento přístup umožní zjistit skutečný (realizovaný) důsledek šíření invazních a původních druhů na různých prostorových škálách.

Zpět na seznam