Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.

Název: Paměť krajiny - přeshraniční rozvojová opatření v Česko-Saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny.
Řešitelé: Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Hederová Lucia (člen řeš. kolektivu)
Prošek Jiří (člen řeš. kolektivu)
Jiras Petr (člen řeš. kolektivu)
Adámek Martin (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Švábová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj, Evropské strukturální a investiční fondy, Program spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 - 2020
Číslo: INTERREG - 100281957
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019

Zpět na seznam