Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change

Název: Expansion of woody plant species into alpine tundra – landscape interactions with global change
Řešitelé: Müllerová Jana (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: J. WILLIAM FULBRIGHT COMMISSION
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2018
Shrnutí: Projekt se zabývá expanzí keřů do alpinské tundry historicky dominované bylinami. Data dálkového průzkumu umožní časo-prostorovou analýzu procesů, mechanizmů a vlivu zvyšující se pokryvnosti keřů v oblasti Niwot Ridge LTER, Colorado, USA. Dynamika změn je vztažena k abiotickým i biotickým faktorům na lokální i krajinné úrovni. Projekt probíhá ve spolupráci s Institute of Arctic and Alpine Research, University of Colorado, Boulder, USA.

Zpět na seznam