Les jako součást krajiny a zdroj poznání

Název: Les jako součást krajiny a zdroj poznání
Řešitelé: Petřík Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Kašpárková Iva (člen řeš. kolektivu)
Růžková Pavla (člen řeš. kolektivu)
Stachura Jan (člen řeš. kolektivu)
Poláková Kateřina (člen řeš. kolektivu)
Hédl Radim (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Akademie věd ČR
Číslo: Strategie AV21
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Navazující aktivita v roce 2017 zohledňuje fakt, že výzkum v lesích v poslední době přinesl nové poznatky ve vztahu ke změně klimatu a vlivu člověka v podobě hospodaření. Cílem je v rámci Platformy pro krajinu zapojit odborníky do veřejné debaty a na základě vědeckých poznatků připravit návrhy potřebných změn právní úpravy reagující na tyto nové poznatky a seznamovat s nimi veřejnost.

Zpět na seznam