Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině

Název: Lokální adaptace v rostlinných populacích: určující mechanismy a význam v dynamicky měnící se krajině
Řešitelé: Vohník Martin (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Řešeno od: 2003
Řešeno do: 2006

Zpět na seznam