Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii

Název: Časoprostorová rekonstrukce tropických cyklón a jejich vlivu na strukturu a diverzitu lesů v severovýchodní Asii
Řešitelé: Altman Jan (řešitel)
Fibich Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Doležal Jiří (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA17-07378S
Řešeno od: 2017
Řešeno do: 2019
Shrnutí: Cíle projektu jsou: I) rekonstruovat dlouhodobé změny v síle a četnosti tropických cyklón v SV Asii pomocí inovativní kombinace biologického záznamu s vysokým rozlišením a II) určit vliv tropických cyklón na strukturu lesa, jeho obnovu a diverzitu rostlin v různých typech lesa.

Zpět na seznam