Response of plant communities to invasion: trans-continental biogeographical comparisons of the effects of alien and native dominants

Název: Response of plant communities to invasion: trans-continental biogeographical comparisons of the effects of alien and native dominants
Řešitelé: Hejda Martin (řešitel)
Štajerová Kateřina
Pyšek Petr
Poskytovatel: GAČR
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt je zaměřen na i) srovnání vlivu dominantních druhů na diverzitu společenstev v původním a nepůvodním areálu, ii) srovnání vlivu invazních druhů na společenstva podle geografického směru invaze, iii) vývoj společenstva po odstranění dominanty v jejím původním a invadovaném areálu a iv) na vliv symbiotických hub na proces invaze.

Zpět na seznam