Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví – typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace

Název: Herbářové sbírky jako národní kulturní dědictví – typy lišejníků popsaných z území ČR, jejich identifikace, digitalizace a internetová prezentace
Řešitelé: Liška (Průhonice) Jiří (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR
Číslo: DF12P01OVV025
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je dokončit seznam taxonů lišejníků popsaných z území ČR včetně kompletní dokumentace zahrnující digitalizaci typových herbářových položek s následnou nomenklatorickou revizí a zhodnocením typového materiálu (stanovení hodnoty typu podle protologu). Projekt zahrnuje taxony na úrovni odrůdy a formy a navazuje na dokončený grant GA AVČR, jehož náplní byl seznam druhů a poddruhů lišejníků popsaných z ČR.

Zpět na seznam