Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě

Název: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě
Řešitelé: Doležal Jiří (řešitel)
Čapková Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Altman Jan (člen řešitelského kolektivu)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan (člen řešitelského kolektivu)
Kirschner Jan (člen řešitelského kolektivu)
Brožová Viktorie (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Číslo: GA13-13368S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Tento projekt zkoumá vliv rostlinných interakcí, ekofyziologie a půdních mikroorganizsmů na migraci horských rostlin způsobenou oteplujícím se klimatem. Ke studiu využívá rozmanitých přístupů od opakovaných záznamů vegetace, mikroklimatických měření až po experimentální přesazování zkoumaných rostlin. Výsledky projektu poskytnou jedinečné informace o diverzitě rostlin a jejich adaptacích na extrémní podmínky z míst s nejvyšším výskytem cévnatých rostlin na Zemi.

Zpět na seznam