Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě

Název: Změny rostlinné diverzity v důsledku oteplování: od regionální flory k stanovištním adaptacím a funkční diverzitě
Řešitelé: Doležal Jiří (řešitel)
Macek Martin (člen řešitelského kolektivu)
Altman Jan (člen řešitelského kolektivu)
Dvorský Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Řeháková Klára (člen řešitelského kolektivu)
Čapková Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Wild Jan
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA13-13368S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017

Zpět na seznam