Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím

Název: Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím
Řešitelé: Mandák Bohumil (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA13-02290S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: (1) Kvantifikovat variabilitu v ploidních úrovních u euroasijských zástupců agregátu Chenopodium album, (2) objasnit fylogenetické vztahy mezi jednotlivými druhy a vyřešit původ polyploidních druhu, (3) ukázat jak se mění funkčnost vybraných genu kontrolujících kvetení po polyploidizaci.

Zpět na seznam