Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

Název: Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega-3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka
Řešitelé: Cepák Vladislav (vedoucí – hlavní řešitel)
Přibyl Pavel (člen řeš. kolektivu)
Lukavský Jaromír (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: TAČR
Číslo: TA03011027
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt řeší využití nových zdrojů lipidů s vysokým s vysokým obsahem zdravotně prospěšných polynenasycených mastných kyselin (PUFA) OMEGA-3 typu a budou využívany a kultivovány výhradně eustigmatofytní mikrořasy (především druh Trachydiscus minutus). Souběžně se budou kultivovat mikrořasy ze skupiny chlorofyta, které produkují velké množství karotenoidů (hlavně beta-karoten), které mají antioxidační vlastnosti. Na bázi vyprodukované biomasy budou formulována krmná aditiva pro drůbež a bude studována biotransformace mastných kyselin a antioxidantů do finálního produktu - inovativních funkčních potravin - kuřecího masa a vajec - obohacených PUFA a antioxidanty. Nakonec bude vyhodnocen vliv těchto produktů na lidský organismus.

Zpět na seznam