Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu

Název: Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu
Řešitelé: Štajerová Kateřina (řešitel)
Nožková Barbora (řešitel)
Kohout Petr (řešitel)
Jarošík Vojtěch (řešitel)
Hejda Martin (řešitel)
Pyšek Petr (řešitel)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: GAP505/11/1112
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt je zaměřen na i) srovnání vlivu dominanty na společenstvo v původním a invadovaném areálu; ii) srovnání vlivu invazí evropských druhů do Severní Ameriky a severoamerických druhů do Evropy; iii) srovnání vývoje společenstev po odstranění dominanty v jejím původním a invadovaném areálu a iv) vliv dominantního druhu na diverzitu a složení mykorhizních společenstev v původním a invadovaném areálu dominanty. Projekt je založen na původních terénních komparativních i experimentálních datech.

Zpět na seznam