Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České republiky

Název: Vliv invazních rostlin na ptačí společenstva: studium mechanismů jejich působení pomocí vybraných druhů dřevin zavlečených do České republiky
Řešitelé: Hejda Martin (řešitel)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: 14-21715S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt je zaměřen na srovnání charakteristik a druhového složení bylinného patra a hmyzích a ptačích společenstev mezi rozsáhlými porosty vybraných invazních dřevin a srovnatelnými porosty původních dřevin.

Zpět na seznam