Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy

Název: Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy
Řešitelé: Rydlová Jana (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA13-10377S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Dlouhodobá primární sukcese mykorhizních hub, zejména interakce mezi jednotlivými typy mykorhiz, je nedostatečně prostudována i přes zásadní význam pro vývoj vegetace. Projekt se zaměřuje na interakce ektomykorhizních a arbuskulárních mykorhizních hub ve vztahu k vývoji vegetace, pudy a půdní bioty během sukcese na hnědouhelných výsypkách u Sokolova v časové řadě 5 až 50 let starých ploch. Moderní molekulární nástroje pro popis mikrobiální diverzity budou kombinovány s manipulačními experimenty, které umožní sledovat posuny mykorhizních společenstev ve vztahu k vegetaci, formám humusu, složení mikrobiálních společenstev a půdní fauně. Předpokládáme, že typ humusu mor, vysoký poměr hub k bakteriím a absence makrofauny bude podporovat ektomykorhizní houby, kdežto typ humusu mul, prevalence bakterií a vysoká aktivita žížal bude podporovat arbuskulární mykorhizní houby. Získané informace mohou mít potenciální praktické důsledky pro management těžbou zasažených území.

Zpět na seznam