Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu

Název: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu
Řešitelé: Szabó Péter (vedoucí – hlavní řešitel)
Tkáč Peter (člen řeš. kolektivu)
Soukupová (Švarcová) Markéta Gabriela (člen řeš. kolektivu)
Suchánková Silvie (člen řeš. kolektivu)
Riedl Vladan (člen řeš. kolektivu)
Kuneš Petr (člen řeš. kolektivu)
Křížová Lucie (člen řeš. kolektivu)
Kotačka Martin (člen řeš. kolektivu)
Kolář Jan (člen řeš. kolektivu)
Chudomelová Markéta (člen řeš. kolektivu)
Vild Ondřej (člen řeš. kolektivu)
Macek Martin (člen řeš. kolektivu)
Jamrichová Eva (člen řeš. kolektivu)
Kopecký Martin (člen řeš. kolektivu)
Dudová Lydie (člen řeš. kolektivu)
Hédl Radim (člen řeš. kolektivu)
Svitavská Svobodová Helena (člen řeš. kolektivu)
Kalwij Jesse M. (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: European Research Council
Číslo: 278065
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Cílem projektu LONGWOOD je pomocí široké škály primárních pramenů z historie, historické geografie, paleoekologie, archeologie a ekologie analyzovat a rekonstruovat dlouhodobý vývoj (od neolitu po současnost) lesních porostů, jejich struktury, složení a managementu na území celé Moravy v nejvyšším možném časoprostorovém rozlišení. Příčiny a souvislosti pozorovaných zákonitostí budou analyzovány z hlediska kvalitativních i kvantitativních faktorů, a to jak přírodních, tak i člověkem řízených. Projekt představí lesní hospodaření jako rovnocennou hnací sílu podílející se na dlouhodobé dynamice lesa. Měl by tedy posílit změnu paradigmatu v ekologii směrem k chápaní lidského faktoru jako vnitřního, konstitutivního prvku ekosystémů.

Zpět na seznam