Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí

Název: Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí
Řešitelé: Werchan (roz. Obstová) Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Plesková Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Kozáková Radka (člen řešitelského kolektivu)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: P504/12/0649
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je testování modelu kvantitativní rekonstrukce krajiny pomocí srovnání s detailními historickými záznamy za posledních 200 let. Kalibrací modelu bude možno lépe rekonstruovat vegetaci klíčových období holocénu a získat tak kvalitní podklad pro studium změn klimatu.

Zpět na seznam