Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému

Název: Tání druhového ledovce: Fylogeneze hub z komplexu Ceratostomella a integrace anamorf do houbového systému
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GAP506/12/0038
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Projekt je zaměřen na studium molekulárně-systematických vztahů hub, které jsou klasifikovány v komplexu Ceratostomella a na řešení dlouhotrvajících problémů integrace hyfomycetových anamorf do houbového systému. Navrhujeme vytvořit studie, které by vyústily v dlouhodobě akceptovatelnou klasifikaci hub z komplexu Ceratostomella. Výzkum se skládá z několika fází a je založen na vědeckých přístupech několika disciplín, například bioinformatiky, architektury 2D elementů rRNA s důrazem na experimenty in vitro. Kromě snahy významně prohloubit naše znalosti o utvářející se fylogenetické klasifikaci a pleomorfismu mikroskopických hub, projekt zahrnuje vývoj metodiky v oblasti strukturální fylogeneze za účelem tvorby a správné interpretace fylogeneticky založených taxonomií. Součástí výzkumu je vytvoření fylogenezí založených na analýze 5 genů, abychom získali co nejširší zastoupení genomu a mohli studovat vztahy taxonů i na úrovni čeledí a řádů. Výzkum rovněž poukazuje na potřebu vzdělávání taxonomů-mykologů, aby mohly být dokumentovány všechny organismy na zemi.

Zpět na seznam