Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

Název: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Řešitelé: Plener Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Pejcha Vít (člen řeš. kolektivu)
Vild Ondřej (člen řeš. kolektivu)
Bobek Přemysl (člen řeš. kolektivu)
Roleček Jan (člen řeš. kolektivu)
Adámek Martin (člen řeš. kolektivu)
Kopecký Martin (člen řeš. kolektivu)
Müllerová Jana (člen řeš. kolektivu)
Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0267
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je spolupráce akademických a vědeckých pracovníků a studentů DSP žadatele a partnerů za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů. Hlavní otázky jsou zastavení úbytku biodiverzity a hospodářská alternativa výmladkového hospodaření. Propojeny budou dosavadní poznatky o historii, vegetaci, ekologii dřevin a pěstebních postupech ve čtyřech klíčových aktivitách.

Zpět na seznam