Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti

Název: Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti
Řešitelé: Hédl Radim (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: CZ.1.07/2.3.00/20.0267
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je spolupráce akademických a vědeckých pracovníků a studentů DSP žadatele a partnerů za účelem formování multidisciplinárního vědeckého týmu. Cíle bude dosaženo komplexním zhodnocením produkčních i mimoprodukčních funkcí výmladkových lesů. Hlavní otázky jsou zastavení úbytku biodiverzity a hospodářská alternativa výmladkového hospodaření. Propojeny budou dosavadní poznatky o historii, vegetaci, ekologii dřevin a pěstebních postupech ve čtyřech klíčových aktivitách.

Zpět na seznam