Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí

Název: Rekonstrukce vegetace na základě pylových dat - testování modelu a jeho význam pro studium holocénních změn prostředí
Řešitelé: Jamrichová Eva (člen řešitelského kolektivu)
Kopecký Martin (člen řešitelského kolektivu)
Dudová Lydie (člen řešitelského kolektivu)
Szabó Péter (člen řešitelského kolektivu)
Lekeš Dušan (člen řešitelského kolektivu)
Hédl Radim (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Číslo: P504/12/0649
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Cílem projektu je testování modelu kvantitativní rekonstrukce krajiny pomocí srovnání s detailními historickými záznamy za posledních 200 let. Kalibrací modelu bude možno lépe rekonstruovat vegetaci klíčových období holocénu a získat tak kvalitní podklad pro studium změn klimatu.

Zpět na seznam