Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu

Název: Dlouhodobá dynamika lesů ve střední Evropě: od odhadů k realistickému modelu
Řešitelé: Szabó Péter (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: European Research Council
Číslo: 278065
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Cílem projektu LONGWOOD je pomocí široké škály primárních pramenů z historie, historické geografie, paleoekologie, archeologie a ekologie analyzovat a rekonstruovat dlouhodobý vývoj (od neolitu po současnost) lesních porostů, jejich struktury, složení a managementu na území celé Moravy v nejvyšším možném časoprostorovém rozlišení. Příčiny a souvislosti pozorovaných zákonitostí budou analyzovány z hlediska kvalitativních i kvantitativních faktorů, a to jak přírodních, tak i člověkem řízených. Projekt představí lesní hospodaření jako rovnocennou hnací sílu podílející se na dlouhodobé dynamice lesa. Měl by tedy posílit změnu paradigmatu v ekologii směrem k chápaní lidského faktoru jako vnitřního, konstitutivního prvku ekosystémů.

Zpět na seznam