Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy

Název: Dynamika společenstev mykorhizních hub v průběhu sukcese na výsypkách ve vztahu ke změnám vegetace a vývoji půdy
Řešitelé: Knoblochová (roz. Lukešová) Tereza (člen řešitelského kolektivu)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Mrnka Libor (člen řešitelského kolektivu)
Püschel David (člen řešitelského kolektivu)
Janoušková Martina (člen řešitelského kolektivu)
Sudová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA13-10377S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: Dlouhodobá primární sukcese mykorhizních hub, zejména interakce mezi jednotlivými typy mykorhiz, je nedostatečně prostudována i přes zásadní význam pro vývoj vegetace. Projekt se zaměřuje na interakce ektomykorhizních a arbuskulárních mykorhizních hub ve vztahu k vývoji vegetace, pudy a půdní bioty během sukcese na hnědouhelných výsypkách u Sokolova v časové řadě 5 až 50 let starých ploch. Moderní molekulární nástroje pro popis mikrobiální diverzity budou kombinovány s manipulačními experimenty, které umožní sledovat posuny mykorhizních společenstev ve vztahu k vegetaci, formám humusu, složení mikrobiálních společenstev a půdní fauně. Předpokládáme, že typ humusu mor, vysoký poměr hub k bakteriím a absence makrofauny bude podporovat ektomykorhizní houby, kdežto typ humusu mul, prevalence bakterií a vysoká aktivita žížal bude podporovat arbuskulární mykorhizní houby. Získané informace mohou mít potenciální praktické důsledky pro management těžbou zasažených území.

Zpět na seznam