Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů

Název: Zvýšení fytoremediační a produkční kapacity energetických rostlin na marginálních a kontaminovaných půdách prostřednictvím endofytních a mykorhizních symbiontů
Řešitelé: Mrnka Libor (vedoucí – hlavní řešitel)
Schmidt Christoph Stephan (člen řeš. kolektivu)
Rozehnalová Tereza (člen řeš. kolektivu)
Koblihová Helena (člen řeš. kolektivu)
Frantík Tomáš (člen řeš. kolektivu)
Vosátka Miroslav (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Číslo: TA03011184
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2016
Shrnutí: Účelem projektu je vývoj nových biotechnologických výrobků s vysokou přidanou hodnotou – inokulačních preparátů na bázi endofytních mikroorganismů, konkrétně baktérií a hub symbioticky žijících v tkáních vyšších rostlin, a kombinovaných endofytních a symbiotických mikroorganismů. Tyto výrobky a metodika jejich použití budou zavedeny do praxe a využívány jako agens zefektivňující fytoremediační proces a dále jako biohnojiva a biopesticidy pro zvýšení produkce biomasy hospodářských a energetických plodin (rychle rostoucí dřeviny a traviny), a to zejména při jejich pěstování na neúrodných či kontaminovaných půdách, které nejsou vhodné pro produkci potravinářských plodin.

Zpět na seznam