Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím

Název: Význam hybridizace a polyploidizace v evoluci Chenopodium album agg.: od biosystematiky ke genovým expresím
Řešitelé: Marková (roz. Hreusová) Lucia (člen řešitelského kolektivu)
Vít Petr (člen řešitelského kolektivu)
Trávníček Pavel (člen řešitelského kolektivu)
Krak Karol (člen řešitelského kolektivu)
Zákravský Petr (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura ČR
Číslo: GA13-02290S
Řešeno od: 2013
Řešeno do: 2017
Shrnutí: (1) Kvantifikovat variabilitu v ploidních úrovních u euroasijských zástupců agregátu Chenopodium album, (2) objasnit fylogenetické vztahy mezi jednotlivými druhy a vyřešit původ polyploidních druhu, (3) ukázat jak se mění funkčnost vybraných genu kontrolujících kvetení po polyploidizaci.

Zpět na seznam