Výzkum změn v rozšíření dřevin na gradientu nadmořské výšky v kontextu recentních změn klimatu a ontogenetického vývoje dřevin

Název: Výzkum změn v rozšíření dřevin na gradientu nadmořské výšky v kontextu recentních změn klimatu a ontogenetického vývoje dřevin
Řešitelé: Kopecký Martin (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: MŠMT ČR
Číslo: 7AMB12SK156
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Posun areálu rostlin do vyšších poloh je dokladován zejména z nelesních společenstev horských poloh a z lesních ekosystémů je poznatků méně a jsou nejednoznačné. Rozšíření lesních dřevin zároveň ovlivňuje i jejich ontogenetický vývoj, což studie s danou problematikou opomíjejí. Porovnáním parametrů distribuce v různých stadiích ontogenetického vývoje a ve dvou odlišných klimatických obdobích (referenční a změněné klima) vyhodnotíme změny v distribuci vybraných lesních dřevin (zejména buku lesního – Fagus sylvatica L.) v kontextu recentních klimatických změn a ontogenetického stadia.

Zpět na seznam