Kolonizace úhorů vzácnými rostlinami: Jakou roli hraje diverzita a identita arbuskulárně mykorhizních hub?

Název: Kolonizace úhorů vzácnými rostlinami: Jakou roli hraje diverzita a identita arbuskulárně mykorhizních hub?
Řešitelé: Janoušková Martina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel:
Číslo: 574312
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Cílem projektu je porovnat diverzitu a spektrum arbuskulárně mykorhizních symbiontů v kořenech rostlin rostoucích na opuštěných polích a v přilehlých suchých trávnících v Českém středohoří.

Zpět na seznam