Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu

Název: Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu
Řešitelé: Štajerová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Nožková Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Kohout Petr (člen řešitelského kolektivu)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Jarošík Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Hejda Martin (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: GAP505/11/1112
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt se zabývá vlivem invazí nepůvodních rostlin na složení a diversitu společenstev a srovnává vliv dominantních druhů v původním a invadovaném areálu. Projekt je rozdělen do 3 pracovních modulů, z nichž první hodnotí vliv dominanty na diversitu a složení společenstev pomocí komparativních metod, druhý se zabývá resiliencí společenstev po odstranění dominanty pomocí terénních pokusů a třetí zkoumá vliv invazí nepůvodních druhů na diversitu a složení mykorhizních symbiotických organismů.

Zpět na seznam