„Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants?

Název: „Does adventious resprouting" - mainly neglected trait, play a role in a fast spread of woody plants?
Řešitelé: Malíková Lenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Visegrad fund
Číslo: 51100899
Řešeno od: 2011, 2012
Řešeno do: 2012, 2013
Shrnutí: Cílem projektu je zjistit schopnost šíření invazních rostlin ve vztahu k schopnosti adventivně odnožovat. Největší pozornost byla věnována invaznímu keři Amorpha fruticosa v Přírodním parku Lonjsko Polje v Chorvatsku, kde bylo studováno jeho šíření v jednotlivých biotopech ve vztahu k četnosti a adventivního odnožování u jednotlivých populací. Dále byly s tímto druhem založeny dva nádobové experimenty, ve kterém byly manipulovány intenzita a frekvence disturbance (zranění, záplavy).

Zpět na seznam