Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování

Název: Zjišťování diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů v porostech různého složení dřevinného patra s různými způsoby obhospodařování
Řešitelé: Réblová Martina (řešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA 206/99/D082
Řešeno od: 1999
Řešeno do: 2002
Shrnutí: Lignikolní nestromatické pyrenomycety (Ascomycetes) tvoří ekologicky a taxonomicky velmi významnou skupinu hub, která byla v minulosti na území NP Šumava studována jen minimálně. V prostoru NP Šumava jsou uplatňovány dva způsoby managementu, které se liší v množství dřeva ponechaného na lokalitě a v mikroklimatických extrémech obhospodařovaných stanovišť. Dá se říci, že tyto faktory přímo ovlivňují diverzitu hub, což zpětně ovlivňuje rozklad dřeva. Výzkum sukcese a diverzity lignikolních nestromatických pyrenomycetů je třeba vedle lokalit zatížených intenzivní těžbou dřeva v důsledku kůrovcové kalamity, které jsou hlavní náplní nosného projektu, soustředit též do porostu bez těžby a s kontinuálním výskytem přirozených dřevin. Tyto porosty, horské smrčiny a horské smíšené lesy tvoří velmi cenná lesní společenstva NP Šumava.

Zpět na seznam