Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin

Název: Role půdní banky diaspor jako součást života extrémně ekologicky specializovaných efemérních mokřadních druhů rostlin
Řešitelé: Šumberová Kateřina (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Číslo: P 24558-816
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt je zaměřen na genetickou variabilitu jednoletého mokřadního druhu Cyperus fuscus a zahrnuje následující specifické otázky: 1) Jaké jsou rozdíly mezi genetickou variabilitou C. fuscus zastoupenou v půdní semenné bance a genetickou variabilitou v populacích vyskytujících se ve vegetaci? Souvisí tato variabilita s režimem disturbancí či managementem na různých typech stanovišť? Jakáje celková variabilita druhu v rámci Evropy?; 2) Jak se rozdíly v genetické struktuře populací odrážejí ve fenotypu rostlin? Existují lokální typy Cyperus fuscus s geneticky podmíněnými vlastnostmi?

Zpět na seznam