Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus

Název: Polyploidie, ekologická nika a demografický vývoj jednoletého mokřadního rostlinného druhu Cyperus fuscus
Řešitelé: Šumberová Kateřina (vedoucí – hlavní řešitel)
Píšová Soňa (člen řeš. kolektivu)
Hroudová Zdenka (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Číslo: 7AMB12AT015
Řešeno od: 2012
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je určit rozšíření diploidních a tetraploidních populací druhu Cyperus fuscus (charakteristický druh třídy Isoëto-Nanojuncetea) a případné rozdíly v ekologické nice těchto dvou cytotypů ve střední Evropě (Rakousko, Česká republika, Slovensko). Dále hodláme zdokumentovat historické demografické změny v populacích Cyperus fuscus.

Zpět na seznam