Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu

Název: Vliv invazních druhů rostlin na společenstva: biogeografická transkontinentální srovnání vlivu dominance druhů v původním a invadovaném areálu
Řešitelé: Štajerová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Nožková Barbora (člen řešitelského kolektivu)
Kolaříková (roz. Sýkorová) Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Jarošík Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Poskytovatel: Grantová Agentura České Republiky
Číslo: GAP505/11/1112
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Projekt je zaměřen i) na schopnost druhů koexistovat s dominantní rostlinou a ii) na obnovu společenstva po odstranění dominantního druhu rostliny. Tyto jevy budou studovány v původním i invadovaném areálu dominantního druhu. Pro srovnání budou použity druhy původní v Evropě a invazní v severní Americe a naopak původní v Evropě a invazní v severní Americe.

Zpět na seznam