Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni

Název: Rozšíření a reorganizace Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni
Řešitelé: Sosnová Monika (vedoucí – hlavní řešitel)
Husák Štěpán (vedoucí – hlavní řešitel)
Adamec Lubomír (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: Státní fond životního prostředí
Číslo: 303000
Řešeno od: 2010
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Hlavními cíly projektu je uchování a rozšíření stávající Sbírky vodních a mokřadních rostlin v Třeboni a její prezentace veřejnosti. Zejména bude provedena reorganizace expozice: nově budou vybrané druhy představeny ve svém přirozeném biotopu. Bude se jednat o vytvoření umělého biotopu rašeliniště, obnaženého rybničního dna a mrtvého říčního ramene (oligo- i eutrofního). Sbírka bude popularizována širší veřejnosti pomocí nových webových stránek, letáků a článků v časopisech.

Zpět na seznam