Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů

Název: Propojení proteomických a genomických přístupů při objasňování evolučních procesů napříč rostlinnou říší s důrazem na rodinu cytokininů
Řešitelé: Vítková Michaela (spoluřešitel)
Záveská Drábková Lenka (spoluřešitel)
Poskytovatel: GAČR
Číslo: GAP506/11/0774
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2014
Shrnutí: Konstrukce fylogenetických stromů je významným nástrojem k porozumění rostlinné biologie. Ve studiích objasňujících fylogenetické vztahy mezi rostlinami bylo již použito celé řady různých molekulárních markerů. Tento projekt je zaměřen na rodinu cytokininových (CK) hormonů, které hrají důležitou roli při regulaci růstu a vývoje rostlin, s důrazem na studium jejich deaktivace. Hlavní cíle projektu spočívají (1) v detailním průzkumu a definování výskytu deaktivačních CK forem (N- a O-glukosidů a derivátů cis-zeatinu [cisZ]) během evoluce v rostlinné říši, (2) ve studiu rozšíření genu kódujícího cisZ-O-glukosyltransferázu (cisZOG1, UDP-glukosyltransferázová rodina) jako spojujícího prvku sledovaných CK down-regulačních drah a začlenění ke známým fylogenetickým signálům (např. rbcL, atpB, matK, 18S rDNA, 26S rDNA) za účelem prokázání evoluce tohoto genu u rostlin a (3) v charakterizaci různých aspektů syntézy a metabolické konverze CK glukosidů a cis-zeatinů, jejich regulace a potenciální role při řízení fyziologicky důležitých procesů (odpověď rostlin na stres, senescence, morfogeneze).

Zpět na seznam