Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu

Název: Dynamika litorální vegetace na poloostrově Lůsy (NPR Velký a Malý Tisý) ve vztahu k rybničnímu managementu
Řešitelé: Zákravský Petr (vedoucí – hlavní řešitel)
Hroudová Zdenka (vedoucí – hlavní řešitel)
Poskytovatel: AOPK ČR - Správa CHKO a BR Třeboňsko
Číslo: PPK-270a/32/11
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Na trvalých plochách na pobřeží poloostrova Lůsy byl testován řizený rybniční management. V r. 2011 byl zaznamenán stav vegetace (rozsah rákosin a celková druhová diversita) a výsledky porovnány s údaji z předchozího období (od r. 1998). kromě toho bylo zachyceno iniciální stadium vegetace v nově vytvořených tůních v pásmu rákosin. Zjištěné změny vegetace byly porovnány s managementem i dalšími vlivy prostředí. Byl potvrzen positivní vliv pravidelného snižování vodní hladiny a negativní vliv vysoké rybí obsádky.

Zpět na seznam