Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu

Název: Teplotní charakteristiky ektotermních organismů: hledání společných vlastností rostlin a hmyzu
Řešitelé: Moravcová Lenka (spoluřešitel)
Poskytovatel: GA ČR
Číslo: GA206/09/0563
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Jednotlivá fenologická stádia ektotermních organismů (rostlin a hmyzu) nastávají po uplynutí přesného teplotního času (sumě teplot nad spodním prahem vývoje). Ten se běžně využívá pro modelování vývoje zemědělských plodin či předpovídání výskytu škůdců a chorob. Zatímco o hmyzu existují rozsáhlejší studie, výzkum rostlin byl dosud zaměřen na zemědělsky významné rostliny a zcela chybí srovnávací studie obecných ontogenetických závislostí velkého počtu rostlinných druhů. Ta umožní zjistit, zda lze poznatky dosud získané o hmyzu zobecnit na všechny ektotermí organismy. Za přesně definovaných podmínek v klimatizovaných boxech proto plánujeme testovat, zda teplotní čas potřebný pro vývoj jednotlivých ontogenetických stádií rostlin zůstává v rámci druhů konstantní a zda rozsah teplot, ve kterém různé druhy rostlin rostou, je roven teoretické predikci 20°C stejně jako u hmyzu. Testování bude zahrnovat přechod mezi ranými ontogenetickými stádii u 80-100 planě rostoucích původních i zavlečených bylin při šesti konstantních teplotách. Získané údaje spolu s údaji z databáze teplotních charakteristik cca 500 druhů hmyzu, převážně škůdců a jejich přirozených nepřátel, využijeme pro odhad rizika šíření těchto druhů v souvislosti s globálními změnami klimatu. Výsledky výzkumu tak přispějí k lepšímu pochopení adaptací, které jsou základem rozšíření ektotermních organismů.

Zpět na seznam