Ovlivňují specifické podmínky hadcových půd diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub?

Název: Ovlivňují specifické podmínky hadcových půd diverzitu arbuskulárních mykorhizních hub?
Řešitelé: Kohout Petr (člen řeš. kolektivu)
Doubková Pavla (člen řeš. kolektivu)
Sudová Radka (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: Grantová agentura Univerzity Karlovy
Číslo: 271011
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Cílem projektu je srovnání společenstev arbuskulárních mykorhizních (AM) hub v podmínkách hadcových a nehadcových půd z hlediska jejich diverzity a zastoupení různých fylogenetických linií. Detekce a determinace AM hub kolonizujících kořeny modelového druhu chrastavec rolní (Knautia arvensis) je prováděna pomocí molekulárních metod. Výsledky budou rovněž vztaženy k chemickým parametrům srovnávaných substrátů.

Zpět na seznam