Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení

Název: Zdomácnění a invaze zahradních rostlin jako výsledek jejich biologických vlastností, přísunu diaspor a doby zavlečení
Řešitelé: Pergl Jan (řešitel)
Poskytovatel: Grantová agentura Akademie věd CR
Číslo: GAP504/11/1028
Řešeno od: 2011
Řešeno do: 2015
Shrnutí: Proč jsou některé zavlečené druhy rostlin schopny zdomácnět (naturalizovat) a jiné nikoli, je zásadní otázkou invazní ekologie. Navrhovaný projekt bude na skupině pěstovaných okrasných druhů studovat souvislosti mezi naturalizací, jejich vlastnostmi, přísunem diaspor, frekvencí pěstování a dobou od zavlečení. Druhový soubor bude zahrnovat i neúspěšné introdukce (druhy které nezplaňují a nejsou brány většinou současných studií v potaz). Projekt je založen na (i) sběru primárních dat z floristického průzkumu zahrad, který poskytne představu o přísunu diaspor vyjádřeném jako frekvence pěstování a (ii) o biologii druhů, včetně reprodukčních vlastností. Tento přístup umožní studovat relativní význam vlastností druhů a stochastických faktorů ovlivňujících zdomácnění. Výsledky budou též využity pro ověření používaných schémat pro předpovědi invazí a pro otestování rizik plynoucích z pěstování okrasných rostlin.

Zpět na seznam