Je biologická zdatnost invazivní borovice vejmutovky ovlivněna vřesovcovitými rostlinami a jejich symbiotickými houbami? Srovnání s autochtonní borovicí lesní

Název: Je biologická zdatnost invazivní borovice vejmutovky ovlivněna vřesovcovitými rostlinami a jejich symbiotickými houbami? Srovnání s autochtonní borovicí lesní
Řešitelé: Kohout Petr (člen řeš. kolektivu)
Vohník Martin (člen řeš. kolektivu)
Poskytovatel: GAUK
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2010
Shrnutí: V projektu chceme zodpovědět následující otázky: 1) liší se spektrum ektomykorhizních hub vejmutovky a borovice lesní? 2) jaký je vliv brusnice borůvky a brusinky na spektrum ektomykorhizních hub obou borovic? 3) liší se vliv vřesovcovitých rostlin na ektomykorhizní symbionty u invazivní vejmutovky a původní borovice lesní? To může pomoci pochopit mechanizmy šíření invazivní vejmutovky a její nepřímé interakce s borovicí lesní prostřednictvím vřesovcovitých rostlin a jejich symbiotických hub.

Zpět na seznam