Seznam projektů

Výzkum

Filtr

   

Identifikační kód Název   ^   v Období realizace   ^   v
Diverzita fototrofních mikroorganismů z chladných prostředí studovaná polyfázickým přístupem a jejich potenciál pro bioprospekci 2020 - 2022
TN 01000048 BIOREFINERY Biorafinace jako oběhové technologie 2019 - 2020
The terrestrial Ecology Flagship in Ny-Ålesund: reinforcement and futher development – activities for 2018-2019. 2018 - 2019
ECOPOLARIS 2017 - 2019
ECOPOLARIS 2017 - 2019
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment 2017 - 2018
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks” – Microbian – Microbiome diversity and function in the Sør Rondane Mountains, East Antarctica 2016 - 2021
International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2021
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
INTERACT - International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
CzechPolarII – Czech Polar Research Infrastructure 2016 - 2019
TE01020080 BIORAF Centrum kompetence pro výzkum biorafinací 2016 - 2019
Polar ecology summer course - bio sciences 2016 - 2016
GA15-00113S Genetická, fenotypová a ekologická revize vodohospodářsky významné cyanobakteriální čeledě Oscillatoriaceae 2015 - 2017
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017
GA15-11912S Fylogenetické vymezení rodů sinic pomocí multilokusové analýzy typových druhů 2015 - 2017